CERTYFIKAT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Zdecydowana większość naszych produktów to produkty ekologiczne z unijnym certyfikatem. Oznacza to, że ich składniki pochodzą z certyfikowanych upraw lub są pozyskiwane ze stanu naturalnego objętego certyfikatem ekologicznym. Nadzorowi podlega również proces produkcji.

     Składniki i surowce pochodzące z rolnictwa ekologicznego nie mogą być zanieczyszczone, co oznacza nie spryskiwanie ziemi chemikaliami, uprawę wschodzącą z nasion nie  zawierających w sobie związków chemicznych lub modyfikacji genetycznych, żywienie zwierząt certyfikowanym (ekologicznym) pokarmem, nie dodawanie do paszy środków wzmacniających wydajność i produktywność zwierzęcia, nie podawanie hormonów oraz innych substancji wpływających i zmieniających metabolizm.

     Na rynku polskim jest obecnie kilka jednostek certyfikujących. Firmy te posiadają własne laboratoria i zlecają odpowiednie badania. Firma ma uprawnienia do kontroli gospodarstwa, producenta oraz wszystkich produktów z półek sklepowych bez ostrzeżenia, w każdym czasie. Standardowo - certyfikat musi być odnawiany co rok. Numer certyfikatu naszej firmy PL-EKO-01-001493 wystawiany jest przez Ekogwarancję PTRE.

Na opakowaniu umieszczamy znak „Euro-liść” – zielony prostokąt z listkiem utworzonym z białych gwiazdek. W tym samym polu widzenia powinien znajdować się numer jednostki certyfikującej (w naszym przypadku jest to PL-EKO-01) oraz oznaczenie pochodzenia surowca (rolnictwo UE lub rolnictwo spoza UE). Takie znakowanie daje konsumentowi gwarancję ekologicznego pochodzenia surowców wchodzących w skład produktów naszej firmy, jak również pewność  co do ekologicznych metod ich wytwarzania.

 

Podstawa prawna:

    - Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.1),

    - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,

    - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.

 

Poniżej do pobrania nasz certyfikat PL-EKO-01-001493 wydany przez firmę Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

Pliki do pobrania
System działa na platformie SolEx B2B